A̱gba̱ndang Jok Caad

Neet di̱ Wikipedia
(Á̱ bwuak ndyo neet mi̱ vak A̱gba̱ndang Jok Cadi)
Jump to navigation Jump to search

A̱gba̱ndang Jok Caad (Fi̱ransa: Lac Tchad; Shong: Lake Chad) yet mi̱ di̱n jen gbangbang a̱gba̱ndang jok endorheic wa a̱ ku yet a̱mgbii a̱ si̱ nwai byia̱ shi tsuung ma̱ a̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika, nang shi nggu hu shai shi̱shai ma̱ a̱cak a̱yaasa̰ncuri ka swak a̱ni. Ma̱ng si̱sak nkhang Global Resource Information Database a̱si̱ United Nations Environment Programme na, a̱ ku shyuk nat 95% a̱tsak shi nggu wu kyiak neet da̱ a̱lyia̱ 1963 naat 1998.[1] Shi kyai a̱byin ku swak yet a̱da̱dei hu hwa yet ma̱ a̱lyia̱ 1986, ma̰ kilomita a̱ma̱ntanaai 279 (met a̱ma̱ntanaai 108),[2] a̱wot "ghwughwu (a̱ta̱ngwat tswam) 2007 hu tyai mban shi mi̱ ndyia̱ mmam nani."[3] A̱gba̱ndang Jok Caad ku yet a̱tsatsak hwa di̱n fam naat mbwuok kaswuo, a̱ nang si̱ ku swak á̱niet miliyon 30 ba̱ swan kpa̱mkpaan nggu a̱sa̱khwot mi̱ bibyin naai hu ([[Caad], Kemerun, Ni̱njer, ma̱ng Naijeriya) ku keang ngguu di̱ fam a̱ka̱wa̱tyia̱ Sahet hu a̱ni. Nggu wa yet a̰gba̱ndang jok a̱ swak ma̱ng shi di̱ kham Caad ji.

Ghwughwu nang Apollo 7 wu ku kyiak a̱ni, Zwat Swak a̱lyia̱ 1968
A̱gba̱ndang Jok Caad ma̱ng fam-a̱byin hyia̱k hu, ta̱si̱la a̱lyia̱ 2006

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]

  1. "Remnants of Chad Lake, Chad, February 2015 | GRID-Arendal" (di̱n Shong). www.grida.no.
  2. Umar, I.A. (2018): Modelling of water cycle regime of Lake Chad using GIS and remote sensing for decadal periods. (di̱n Shong). Unpublished BSc Project. University of Maiduguri, Borno, Nigeria.
  3. United Nations (2007).