Cyui (nyam)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Cyui a̱sa̱khwot mbyin (Rattus norvegicus)

Cyuí ji (a̱nyiung: cyui ji), yet tangka̱i nyam hwa ma̱ng a̱ca̱caat shi vam a̱ni, ma̱ng a̱junjung li̱m, á̱ sa ngyei roden a̱ni.

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]