Ri̱pobi̱lik A̱gba̱ndang Volta

Neet di̱ Wikipedia
Ri̱pobi̱lik A̱gba̱ndang Volta
République de Haute-Volta (Fi̱ransa)
A̱vwuo ka nang A̱gba̱ndang Volta nshyia̱ a̱ni
Tuta a̱byin A̱gba̱ndang Volta
A̱lama a̱byin A̱gba̱ndang Volta

Ri̱pobi̱lik A̱gba̱ndang Volta wu (Fi̱ransa: République de Haute-Volta, Shong: Republic of Upper Volta; a̰wot Burkina Faso ma̱ninika) ku yet a̱byin Jenshyung Afrika kya nang bibyin ghyáng ku keang di̱ tityak a̱ni á̱ ku kpaat a̱tuk mam 11 Zwat Swak ma̱ng Sweang 1958 nang a̱byin nang á̱nietcen nyia̱ tyok tazwa nka ka̱ byia̱ a̱gwomna̱ti a̱pyia̱ nka mami Sot-á̱niet Fi̱ransa ji. A̱zaghyi njen ji nang ka̱ si̱ maai nyia̱ tyok a̱pyia̱ nka ka a̱ni, ka̱ ku yet A̱gba̱ndang Volta Fi̱ransa ma̱ng kap Muna̱pyia̱ Fi̱ransa hu hwa. Ka̱ shyia̱ swat sa̱t ma̱ a̱tuk mam 5 Zwat A̱ni̱nai 1960 mbwak a̱byin Fi̱ransa. Ka̱ si̱si̱ shai a̱lyoot nka ka ma̱ a̱tuk mam 4 Zwat A̱ni̱nai 1984, nat Burkina Faso.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]