Sa:Byin 1957

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Byin 1957"

Ngwat 4 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 4.