Shyuak-mai

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shyuak-mai yet a̱bamai kya ka̱ shei nyia̱ fwuo a̱tyubishyi sai.

Shyuak-mai tyei nang a̱ci̱ci̱p a̱ghyi ba fwung. Á̱niet lyen nkyang nyia̱ ka̱ a̱yin shyuang mai a̱nciri̱ng a̱ kwop a̱nggang bah.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]