A̱ka̱shai na̱ byia̱ a̱meang a̱ni

Jump to navigation Jump to search

Tyia̱ a̱lyoot wat ka ka̱ a cat a li a̱ka̱shai mi̱ ngwat nang á̱ ku fwuop ma̱ng ku neet di̱ wat a̱hwa a̱ni. (Ka̱nang a cat a li a̱yaamemba sa jhyiung, da̱ tyia̱ Sa:A̱lyoot nsa). A̱ka̱shai mi̱ ngwat Lyulyoot Tyei-A̱ghyi ang hu shyia̱ ma̱ a̱tutuk lyuut wu.

Khaí a̱ka̱shai si̱ a̱zama Tyai a̱ka̱shai 50 | 100 | 250 | 500 ngaan na mi̱ mmam 1 | 3 | 7 | 14 | 30 na̱ sii swak a̱ni
Ta̱kup á̱nietnta̱m ba̱ ku ri̱jista | Ta̱kup á̱nietnta̱m ba̱ sang lyulyoot | Ta̱kup njhyuk nung na | Tyai tswámbishyi | Ta̱kup a̱cyuang njhyuk | Tyei nsa wat Tyai | Tyai Wikidata
Tyai a̱ka̱shai á̱fai kyiak neet di̱ 05:10, 2 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2022
   
A̱lyoot wat:
Lis nka̱tyam:
D
Jhyuk Wikidata
N
Jhyuk huni khwuk wat fai (a bu nwuan lyulyoot ngwat nfai)
m
Si̱ huni yet a̱da̱dei jhyuk wa
b
Tswambishyi ja nyia̱ jhyuk huni
(±123)
La̱mba a̱yaabait huni ku shai shi wat huni
Tyia̱-a̱ghyi tazwa wat hu a ti̱n a̱ghyang a̱tuk

1 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2022