A̱tyin pyia̱

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱tyin pyia̱ ka (á̱kpa: pyia̱ hu) yet cat hwa ku laai a̱pyia̱ a̱tyubishyi a̱ni. Pyia̱ hu vwuon di̱ tityan. Bibyin ghyáng, pyia̱ mba hu laai a̱junjung; bibyin ghyáng, pyia̱ a̱nyiuk hu li junjung a̱wot si̱ á̱tyok hu si̱ lat a̱swap.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]