Á̱kum á̱niet

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Á̱kum á̱niet ka yet a̱tung á̱niet kya.

Á̱kum á̱niet meang si̱ bye fa:

  • Á̱niet ba ba̱ bwat a̱ni.
  • Kap á̱niet ku yet a̱kpa a̱nyiung mi̱ a̱yaakpa a̱feang a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]