A̱baai

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱baai a̱mya̱ra̱m tswam ka̱ byia̱ a̱kup ma̱ng bwak nkwon nang A̱shong ba ngyei Bowie a̱ni
Refer to caption
A̱baai a̱tyii ka̱ myiai a̱zatyii ka
A̱tyulyiai a̱baai. kaswuó Kashgar. 2011

A̱baai (á̱kpa a̱ka̱baai) yet kyangta̱m ku kyangzwang hwa ku byia̱ a̱jojot a̱nu a̱ ya a̱ni, mi̱ di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ ka mbeang a̱fwuop da̱ nka. A̱ yet kya̱ng nang a̱nyiet ba̱ngba̱ng ba ku nyi̱a nta̱m ani, a̱baai neet di a̱ba̱ngba̱ng mi̱ng a̱lyia Lilyia̱ miliyon 2.5 ku swat ani, mi na̱ng kun lyoot a̱ji ani . nkyangta̱m Oldowan.<ref>{{tyan magazine|lyulyoot=la̱mba. 1 a̱baai

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]