Jump to content

A̱baan (a̱sa̱khwot)

Neet di̱ Wikipedia
Gi̱las a̱baan
Nyák da̱ avwuo nyap a̱bi̱baan ka̱ bwan a̱ni

A̱baan na yet a̱jojot kyayak wa a̱ nhyat ma̱ng nkyang nok vam nang kap vam ku saat nna nang á̱ ngyei mammary gland di̱n Shong a̱ni hwa saat nna mi̱ nyám ji̱ nwaai mman nji.

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]