A̱bada̱dei a̱fang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱bacyuang nfang (gbi̱ngba̱ra̱m ku swak ma̱ng shi a̱ni mi̱ ghwughwu huni shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng milimita 40 (nc 1.6))

A̱bada̱dei a̱fang ka (á̱kpa: a̱bacyuang nfang na) yet a̱da̱dei gbi̱ngba̱ra̱m a̱fang wa nang á̱ fwuoi a̱ni .

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]