Jump to content

A̱bada̱dei a̱fang

Neet di̱ Wikipedia
A̱bacyuang nfang (gbi̱ngba̱ra̱m ku swak ma̱ng shi a̱ni mi̱ ghwughwu huni shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng milimita 40 (nc 1.6))

A̱bada̱dei a̱fang ka (á̱kpa: a̱bacyuang nfang na) yet a̱da̱dei gbi̱ngba̱ra̱m a̱fang wa nang á̱ fwuoi a̱ni .

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]