A̱bwomtsot

Neet di̱ Wikipedia

A̱bwomtsot (á̱kpa: bubwomtsot) yet mumwang tak ti̱tak nwunwuat hwa ku nat ca̱caat ma̱ng jen tsot ji, ka̱ ka myim ma̱ng nkap a̱bwomtsot na nang nyinyang a̱bwom, congndung, tsot, ma̱ng za̱kwa swat sa̱t a̱nwuat. [1][2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Company, Houghton Mifflin Harcourt Publishing. The American Heritage Dictionary entry: Music (di̱n Shong). ahdictionary.com
  2. music | Art Form, Styles, Rhythm, & History (di̱n Shong). Encyclopedia Britannica.