A̱byinkhap

Neet di̱ Wikipedia
Bibyinkhap swanta, OWID

A̱byinkhap (á̱kpa: bibyin khap) yet a̱vwuo kya nang á̱ khap a̱ni. Ka̱ doot á̱ mba̱ng nyám ma̱ a̱byin khap meang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]