Jump to content

A̱ga̱faat nya̱nyiat

Neet di̱ Wikipedia
A̱ga̱faat nya̱nyiat laai shi, Punjab

A̱ga̱faat nya̱nyiat ku a̱nya̱nyiat a̱ga̱faat (á̱ ka ngyei a̱ra̱ke a̱ni) yet tangka̱i a̱ga̱nga̱ng a̱kwop hwa ku ni̱ kyiak a̱mgba̱m a̱lyia̱ ka di̱ laai shi a̱ni (ka̱ shyia̱ genus Saccharum, nwap á̱ga̱fi̱p Andropogoneae) nang á̱ ni̱ kyiak nyia̱ shuga a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]