A̱ga̱u

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱ga̱u Amerika (Schistocerca americana)

A̱ga̱u wu (á̱kpa: á̱ga̱u ba ku a̱yaaga̱u ba) yet a̱bada̱dai nyam kya ka̱ fi̱ri̱p a̱ni mi̱ nfeap a̱ si̱ mbyia̱ a̱ca̱cet a̱ti̱tak lilyim.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]