Jump to content

A̱ga̱u

Neet di̱ Wikipedia
A̱ga̱u Amerika (Schistocerca americana)

A̱ga̱u wu (á̱kpa: á̱ga̱u ba ku a̱yaaga̱u ba) yet a̱bada̱dai nyam kya ka̱ fi̱ri̱p a̱ni mi̱ nfeap, awot a̱ si̱ mbyia̱ a̱cuwa̱ng a̱ti̱tak a̱naai a̱da̱nson mi̱ng a̱ca̱cet a̱tita̱k a̱fea̱ng lilyim. a̱cuwa̱n a̱tita̱k a̱da̱nson inya̱ na̱ng gun nkok kya̱n ya̱k hu a̱tei mi̱ng a̱nu ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]