A̱kpang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱kpang wu (á̱ lyen ma̱ng kikyak a̱ni; a̱kpa: a̱yaa̱kpang ba) yet kyang á̱ mang a̱byin a̱ni, ka̱ a̱ doot a̱ mmyia̱, ka̱ a̱ doot a̱ nswan a̱ fwung.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]