A̱kpang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱kpang wu (á̱ ka ndyen nang kikyak a̱ni; á̱kpa: a̱yaakpang ba) yet kyang á̱ mang a̱yin a̱ni, ka̱ a̱ doot a̱ ya mmyia̱, ka̱ a̱ doot a̱ ya nswan a̱ fwung.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]