A̱lyoot

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱lyoot ka (á̱kpa: lyulyoot hu) yet swang a̱lyiat ja nang á̱ yei a̱tyubishyi, nyam, a̱vwuo ku kyang. Á̱ ni̱ nwuak a̱lyoot a̱ nkhap á̱nietbishyi, a̱ka̱vwuo mbeang nkyang ma̱ di̱di̱t. Kídee lyulyoot á̱nietbishyi ja yet: Ma̱rkut, A̱yok, Kuyet, ba̱ng si̱ nat.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]