Jump to content

A̱nfwuong-swup

Neet di̱ Wikipedia
Nggwon ka̱ nyia̱ ma̱ng a̱nfwuong-swup a̱ni

A̱nfwuong-swup na yet zwan ja ji̱ kwa̱i (mman nyia̱ nswak) á̱niet a̱ni di̱-njen-di̱-njen, ka̱ ji̱ kwa a̱yin ji̱ cong a̱nfwuong mbeang nkyangtang na̱ kai vam hu a̱mgba̱m. A̱nfwuong-swup yet a̱byia̱byia̱ zwan wa, ka̱ a̱ kwa a̱tyonyiung, a̱ doot a̱ kwa a̱keang a̱ kaat. Á̱ cyui a̱yaanyura fi̱n zwan ji a̱ka̱nyiung ma̱ng swuan a̱tyubishyi.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]