A̱ngam A̱sa̱khwot Bini

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱ngam A̱sa̱khwot Bini wu (Shong: Bight of Benin ku Bay of Benin) yet a̱ngam a̱sa̱khwot hwa di̱ fam A̱ngam A̱sa̱khwot Gini hu di̱ khwong fam jenshyung Afrika hu. Bibyin hu ku shyia̱ di̱ kham nggu hwa yet bibyin Naijeriya, Bini, Togo, ma̱ng Gana.

Ta̱si̱la A̱ngam A̱sa̱khwot Gini ji̱ tyai A̱ngam A̱sa̱khwot Bini wu

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]