A̱ngi̱ri̱m

Neet di̱ Wikipedia

Mi̱ tashikum, a̱yaangi̱ri̱m ba (a̱nyiung: a̱ngi̱ri̱m wu) yet a̱ka̱mat nia ma̱ng lili á̱nietbishyi, a̱wot di̱n jen jhyang ba̱ ka ndaai ba̱t ma̱ng shi ma̱ng cet ku kalak ba̱ byia̱ lili nvam ku vwuon ma̱ng si̱ á̱ghyang á̱niet a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]