Jump to content

A̱ngwun cyui

Neet di̱ Wikipedia

A̱ngwun cyui yet tangka̱i cyui hwa a̱ li fifii nang kwa vam nhu hu sang cet meang. Á̱ shyiat ntangka̱i mba na mi̱ bibyinkhap a̱ga̱faat nyenyiat.