A̱tang

Neet di̱ Wikipedia

A̱tang yet a̱yin a a̱byia̱ tswa Kpa mbwuak.

Ka̱ a̱yin nyin kyang di ku yet a̱si ngu a̱ni ba, yok a̱nyia̱ a̱ kok nkyang a̱ghyiang a̱yin ko a̱si a̱niet, a̱ nghyei ngu A̱tang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]