A̱toot a̱gbaat

Neet di̱ Wikipedia

Atoot a̱gbaat yet kyang-khwui agbaat hu da nyiat wowot mang shut.


A̱yaatoot a̱gbaat a̱malikaswuo a̱ghyang