A̱tung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱tung yet tung ndung ma̱ng swat á̱ghyi hwa.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]