Jump to content

Amerika A̱tak

Neet di̱ Wikipedia
Ta̱si̱la vam-a̱byin Amerika A̱tak

A̱byin Amerika A̱tak yet vam-a̱byin hwa ku shyia̱ gba̱mgbam di̱ fam Á̱kum-a̱la̱u Jenshyung hu hwa a̱wot ku si̱ lan shyia̱ di̱ fam Á̱kum-a̱la̱u A̱tak hu hwa, ma̱ng a̱bada̱dei nkap di̱ fam Á̱kum-a̱la̱u A̱za hu. Á̱ si̱ maai ngwa̱i a̱byin ka nang a̱bavam-a̱byin a̱tak bibyin Amerika ka. Si̱sak nang á̱niet yei a̱lyoot Amerika A̱tak ka da̱ a̱kwonu nfam-a̱byin nghyang (nang Amerika Lati̱n ku Kon A̱tak) sii hyaat mi̱ ndyia̱ na̱ si̱ swak a̱ni mat shai shishai naat mbwuot kwai nfwuo á̱niet mi̱ fam-a̱byin hu (kidee ja yet, ta̱ngam a̱byin Brazil).

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]