Bung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱ba nbung tswua̱t a̱lau a̱ngyei baseball a̱ni

Bung yet a̱batoot kya na̱ng a̱ twai a̱ nkup apyia̱ a̱ni, a̱ byia̱ ka̱ta̱m a̱ ya̱baat apyia̱ ka a̱ni. Bung khwui a̱pyia̱ sa nban shisham.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]