Davido

Neet di̱ Wikipedia
Davido ma̱ a̱lyia̱ 2020

David Adedeji Adeleke (á̱ ku byin nggu a̱tuk mam 21 Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 1992), á̱ lyen nggu ma̱ng a̱lyoot Davido. A̱ yet a̱tyulyuut, tsot ma̱ng bwom bubwom wa. Á̱ ku byin nggu Amerika a̱wot a̱ bu yet a̱tyu Naijeriya wa.