Fang (nkyang)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Fang nkyang yet vak zop ke mang hwa ce nkyang ghyáng yet a̱ni. Si̱ a̱hwa fa cat shi a̱kpa a̱nyiung nang á̱ ku khap á̱ si̱ sak a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]