Ka̱mpala (a̱keang)

Neet di̱ Wikipedia
Di̱ nyia̱ fi̱p ma̱ng cong a̱gogo neet tazwa ka: Nwuan panorama a̱ka̱wa̱tyia̱ Ka̱mpara, Mali Nwuat Za̱nang Bahá'i, Yunivasti Makerere, nwuan panorama A̱gba̱ndang Jok Viktoriya, A̱li Á̱nietnta̱m Ka̱mpara, A̱likpaa̱pyia̱ A̱byin Gaddafi

A̱keang Ka̱mpala kya yet a̱keangtung ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱byin Yuganda a̱ swak ma̱ng shi a̱ni. A̱tsak a̱keang wu byia̱ shi á̱niet ku shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng 1,680,000 ma̱ a̱lyia̱ 2019, a̱wot á̱ si̱ ka̱u nka di̱ nkap kwai-nfwuo-á̱niet nfwuon a̱ni: Ka̱u A̱ka̱wa̱tyia̱ Ka̱mpala, Ka̱u Kawempe, Ka̱u Makindye, Ka̱u Nakawa, ma̱ng Ka̱u Rubaga.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]