Jump to content

Kikyo

Neet di̱ Wikipedia

Kikyo (ka̱nang ku shi á̱kpa, A̱kikyo) nkwon huhwa beang nwuat a̱tyin nkwon ka ka̱ nok a̱tityin ba.

Kikyo

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]