Kusat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kusat (Abelmoschus esculentus, á̱ ka ngyei ga̱swúong nfi̱ng a̱ka̱neam mi̱ bibyin ma̱ a̱di̱di̱t nang á̱ lyiat Nggi̱lit a̱ni), yet a̱tyin a̱ga̱fi̱p ka̱ tang nfuut kya ka̱ shyia̱ kyangbwak á̱ga̱fi̱p mallow hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]