Nia̱ ga̱swuong mbwak

Neet di̱ Wikipedia
Ndyen gbi̱ngba̱ra̱ng na mi̱ ga̱swuong mbwak jhyiung

Nia̱ ga̱swuong mbwak hu (á̱kpa: nnia̱ ga̱swuong mbwak na) yet nghwang na̱ shyia̱ ma̱ng ga̱swuong mbwak a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]