Nkwon

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Á̱kpa nkwon á̱ mwok a̱ni kpa̱mkpaam nok ghyang
Kpa̱m nkwon nang á̱ ku sak á̱ tyam a̱ni

Nkwon (á̱ ka ndyuut nkon) yet kuzang tangka̱i kyang hwa ku khat long. Nkwon ni̱ neet a̱ka̱kwon nia.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]