Nta̱m vap

Neet di̱ Wikipedia

Nta̱m vab naat mbwuot na̱ng ãn nyia̱ a̱la̱n vab mbiyang a̱dọng a̱ni, ani shwai vab hu muņg löng domǐn ku labiyang mung chet.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]