Nta̱m vap

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Niger, Boubon (1), pottery market.jpg

Nta̱m vab naat mbwuot na̱ng ãn nyia̱ a̱la̱n vab mbiyang a̱dọng a̱ni, ani shwai vab hu muņg löng domǐn ku labiyang mung chet.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]