Nyiung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nyiung yet kyayak ku li jojot a̱ni ma̱ng kwon, nam, á̱ ya ma̱ng tuk ku á̱ ya a̱nia. Nkyang tyei ma̱ng nyiung vwuon di̱ bibyin.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]