Nyonywang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nyonyang ye̱t je̱n ni̱ng a̱yin ku̱ kya̱ng na̱ tyi̱ ku̱n ku alya̱t ba̱, ku̱ a̱yin a̱lya̱t ma̱ sho̱nshyo̱n di̱ mi̱ng a̱lyuluut; ki̱̇de ji ni̱ si̱mi̱ng di̱ ni̱ng gye̱t sa̱ng a̱li̱luut. Ka a vwuo ka ti nyonywang ani. Ka ayin shyi di aliat sai gu swatnwyang sabama a nyia afufa mung fwuo ngu hu sabama gu lien kyang nang gu nang khyie ani. Maammi avwuo naai aGwaza, ani khwi na swatnwyang ka jen ji bai nang bana fak aliat aGwaza ku ba cat ba naai, ku ba cat ba faang aliat aGwaza na. Avwuo ka ku akayang ka na iya ti nyonywang ka zwang shyie ba.