Nywan

Neet di̱ Wikipedia

Nywan ji (Gallus gallus domesticus) yet a̱basotbishyi a̱shong a̱man a̱yit kya nang á̱ cok a̱mali a̱ni, a̱wot á̱ ku tsa shyia̱ nji di̱ fam-a̱byin A̱tak-a̱tyin A̱siya hwa.


A̱gbak ma̱ng sha̱p nywán ji̱ swan ndung.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]