Jump to content

Nywan

Neet di̱ Wikipedia

Nywan ji (Gallus gallus domesticus) yet a̱basotbishyi a̱shong a̱man a̱yit kya nang á̱ cok a̱mali a̱ni, a̱wot á̱ ku tsa shyia̱ nji di̱ fam-a̱byin A̱tak-a̱tyin A̱siya hwa.


A̱gbak ma̱ng sha̱p nywán ji̱ swan ndung.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]