Sa:Á̱niet ba̱ ku tyak fang ma̱ A̱lifang Mons Officer Cadet ka a̱ni

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Á̱niet ba̱ ku tyak fang ma̱ A̱lifang Mons Officer Cadet ka a̱ni"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.