Jump to content

Sa:Á̱son A̱nyiuk Naijeriya

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Á̱son A̱nyiuk Naijeriya"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.