Sa:A̱gba̱ndang A̱keang Bini

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "A̱gba̱ndang A̱keang Bini"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.