Sa:A̱yaafim nang Craig Brewer ku khwat a̱son a̱ni

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "A̱yaafim nang Craig Brewer ku khwat a̱son a̱ni"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.