Sa:A̱yaati̱kut Wukipedia cat bwan di̱ lyuut Rom

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sa jini sang ngwat ku nyinyiit shei nkhang mi̱ di̱ yong huni.