Sa:Byin 1954

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Byin 1954"

Ngwat 3 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 3.