Sa:Byin 1962

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Byin 1962"

Ngwat 2 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 2.