Sa:Byin 1988

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Byin 1988"

Ngwat 2 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 2.