Sa:Mmanfang A̱lifang A̱khwot Á̱kwop Naijeriya

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Mmanfang A̱lifang A̱khwot Á̱kwop Naijeriya"

Ngwat 2 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 2.