Jump to content

Sa:Nfam-a̱byin gbangbang Romaniya

Neet di̱ Wikipedia

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

O

Ngwat mi̱ sa "Nfam-a̱byin gbangbang Romaniya"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.