Sa:Nkyang a̱li nwuan a̱vwuo

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Nkyang a̱li nwuan a̱vwuo"

Ngwat 2 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 2.