Jump to content

Sa:Ntyok gbangbang Yurop

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Ntyok gbangbang Yurop"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.