Sa:Zwán ji̱ byia̱ a̱meang ma̱ng Koronavirut

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Zwán ji̱ byia̱ a̱meang ma̱ng Koronavirut"

Ngwat 3 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 3.